Klanten

Wat doet Duurzability bij een organisatie met communicatieve en duurzame ambities?

  • Voor het midden- en kleinbedrijf zijn wij sparring-partner in communicatie. We bedenken creatieve en effectieve nieuwe middelen en acties en voeren de communicatie uit.
  • Bij overheidsorganisaties werken we mee in projectcommunicatie en bewonerscommunicatie en het op de kaart zetten van duurzame thema’s waar eerder nog niet over gecommuniceerd is. Wij brengen extra capaciteit en ervaring in duurzaamheid.
  • Ook bij semi-overheden en andere non-profits gaat het vaak om tijdelijke ondersteuning in projecten, zowel in advisering als uitvoering.

Hoe gaan we te werk?

Je hebt een communicatievraag en overweegt externe capaciteit. Laten we kennismaken. We horen graag wat er speelt.

  • Je weet zelf al precies wat je wilt. Wij maken na kennismaking en bespreking een voorstel voor de uitvoering of realisatie daarvan en we bekijken vanaf daar of en hoe we verder gaan.
  • Je hebt zelf nog geen vastomlijnd idee voor de aanpak of uitvoering en ziet graag een voorstel van ons. Na de kennismaking maken we dat en we bekijken vanaf daar of en hoe we verder gaan. Het voorstel kan heel concreet en specifiek zijn. We kunnen ook een menukaart voorstel maken waaruit je kan selecteren. Het kan gaan om het opzetten van strategie met een uitgebreid communicatieplan, het kan ook gaan om het realiseren van één enkel communicatiemiddel, bijvoorbeeld een duurzame flyer.

Ben je akkoord, dan gaan we aan de slag. Tijdens de uitvoering houden we waar nodig goed contact.

Die kennismakingsafspraak maken? Neem contact op!

Kennismaken zonder dat er al een concreet communicatievraagstuk ligt? Neem ook dan contact op, dan maken we een afspraak.