Duurzaamheidscommunicatie, wat is dat eigenlijk? Effectieve communicatie in duurzame projecten en programma’s vraagt om de juiste toepassing van methodes uit andere communicatie-disciplines: verandercommunicatie, omgevingscommunicatie (inclusief burgerparticipatie) en marketing.
Actuele kennis van duurzame ontwikkelingen is daarbij een must.

In de strategie, de aanpak en de concrete uitvoering moeten deze factoren naar voren komen: een realistische en aansprekende communicatiestrategie, communicatieplan en communicatiemiddelen die de duurzame doelen van onze opdrachtgever helpen realiseren

We passen onze ervaring en kennis toe voor klanten bij overheden, bedrijven en organisaties die het belang kennen van communicatie als belangrijke succesfactor in hun projecten.
We werken voor overheden (ministerie, gemeente, waterschap, provincie, samenwerkingsverbanden) en bedrijven en organisaties.

Communicatie in transities

Projectcommunicatie

Tekst en beeld

Duurzame communicatie
De communicatie zelf duurzaam! Duurzame bijeenkomsten, publicaties, goodies.

Wat we óók doen

Duurzability - transitiemakelaars communicatiespecialistenCreatieve communicatie in transities

Duurzability is creatief in duurzame ontwikkelingen zoals de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Als transitiemakelaars en communicatiespecialisten helpen we transitiesucces te realiseren.
Lees hóe we dat doen.

Projectcommunicatie

In projecten leveren we advies en actie. We maken het plan, we brengen de stakeholders en belangen in kaart (intern en extern), we formuleren kernboodschappen, we leveren bruikbare adviezen over de te kiezen aanpak en een sterke middelenmix. De dagelijkse uitvoering van de duurzaamheidscommunicatie vraagt net als elders inzet van middelen, doelgroepgerichte teksten, de juiste beeldvoering enzovoort. Ook dat pakken we graag voor je op! We gaan voor betrokken stakeholders die mee willen werken aan het succesvol implementeren van duurzame verandering.
Is dit wat je zoekt? Neem contact op.

Tekst en beeld

Zonder tekst geen inhoud. Zonder content geen project. Je hebt prettige leesbare en vindbare (web)teksten nodig om de communicatie over je (duurzame) project tot een succes te kunnen maken. Uit onderzoek is gebleken dat mensen informatie het beste verwerken met behulp van tekst. Het zijn de teksten die mensen over de streep trekken. Wij zijn gespecialiseerd in begrijpelijk schrijven, (duurzame) beleidsteksten, storytelling en contentmarketing. Het kan gaan om (vindbare) webteksten, whitepapers, jaarverslagen, nieuwsbrieven, gastbloggen, free publicity, seo tekstschrijven, eindredactie en herschrijven van allerlei soorten uitingen.

Productie van beeld: we bespreken met de inhoudsdeskundigen wat er duidelijk gemaakt moet worden. En dan zorgen wij dat het juiste beeld er komt: juiste inhoud, juiste stijl, juiste soort beeld. Infographics, illugraphics, illustraties, animaties, iconen, video’s. Van het script naar een complete productie met een team van camera, geluid en regie of een fotografie-reeks voor Instagram: voor social en web en van e-docu’s tot YouTube video’s.

Tekst én beeld: eigenlijk zijn ze onafscheidelijk, en we produceren ze dus ook vaak in combinatie met elkaar, bijvoorbeeld bij social media management.
Zoek je goede doelgroepgerichte teksten en het juiste beeld? Neem contact op.

Duurzame communicatie

  • Duurzame bijeenkomsten

Wij koppelen graag (duurzame) organisaties aan elkaar en we leggen graag verbindingen. Wij organiseren duurzame bijeenkomsten: een duurzaam netwerkontbijt, wereldcafé, seizoensborrel, transitietafel of een groendak-er-af-feest.

  • Duurzame communicatiemiddelen

Creatieve communicatiemiddelen, en ook nog eens duurzaam in orde. Een duurzame glossy, duurzame kleurboeken met duurzame kleurmiddelen, of gewoon een effectieve flyer, maar alles duurzaam. Wij verzorgen de hele productie voor je en zorgen voor een mooi en duurzaam resultaat.

  • Duurzame relatiegeschenken

Natuurlijk wil je je duurzame ambities ook laten zien aan je relaties, interne stakeholders en de eigen medewerkers. Wij kunnen het beleid hiervoor schrijven. Ben je op zoek naar een duurzaam relatiegeschenk, duurzame goodies voor een beurs, een duurzaam cadeau voor een jubilaris of afscheid of bijzondere gebeurtenis? Neem contact op.

Wat we óók doen

  • Strategie en PR

Communicatie begint met een goede strategie. Wat wil je bereiken? Wat ga je uitdragen en hoe ga je je profileren? En hoe ga je je duurzame proces of product of dienst profileren? Wat is de kernboodschap? En hoe gaan anderen daar tegenaan kijken? Wat is duurzaam? Hoe past jouw product in de markt? Is een sojaburger duurzaam? Is biobrandstof duurzaam? Zijn windmolens in windparken niet eigenlijk windturbines in windvelden? We helpen je met positionering en met formulering (juiste framing) van kernboodschappen. Met een communicatiestrategie die ervoor zorgt dat je met communicatie-inzet een deel van je organisatiedoelen gaat realiseren. Op basis van de strategie maken we een communicatieplan: concreet en haalbaar. Zodat de uitvoering snel kan starten.

  • Interne communicatie / verandercommunicatie

Je medewerkers informeren en motiveren voordat de duurzame veranderingen plaatsvinden? De medewerkers helpen om mee te gaan in de verduurzaming van jullie producten, diensten, en heel belangrijk: de duurzame vraag van klanten. Klanten willen merken dat duurzaamheid echt is, dan moet dat duurzame verhaal ook echt het verhaal van de organisatie en van de medewerkers zijn. Wij maken een plan en organiseren de acties die jouw medewerkers helpen om klaar te staan voor de klanten met duurzame klantvragen, medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn voor duurzaamheid. Hoe? Door ze mee te nemen in dat duurzame verhaal en hen er ook enthousiast voor te maken en ervoor te zorgen dat zij er zelf ook deel van uit kunnen maken. Meer weten? Is dit wat je zoekt? Neem contact op.

  • Mvo rapportages

De aandacht voor niet-financiële informatie is toegenomen. Tegelijkertijd hebben (MKB-)bedrijven moeite om te rapporteren over een lastig meetbaar thema zoals mvo. Mvo-verslagen zijn tijdsintensief en ingewikkeld. En bedrijven zijn bang voor het risico dat ze ermee lopen. Wij zijn van mening dat je met mvo-rapportages je reputatie kunt verbeteren en een goede relatie opbouwt met je stakeholders. Een uitgebreid verslag over duurzaamheid draagt bij aan een groener imago. Want juist het proces naar de verslaggeving toe zorgt ervoor dat je in gesprek gaat met je stakeholders over zaken die zij zo belangrijk vinden. Een ander voordeel is dat de thema’s helder worden. Wat willen we nu met duurzaamheid bereiken? En hoe gaan we dat dan vorm en inhoud geven? Geen vage omschrijvingen meer maar concrete onderwerpen en een betere benutting van de data. Ook de transparantie neemt toe. Wij bieden met jouw mvo-communicatie een kijkje in je keuken.