Het borrelt bij ons. En dat komt omdat het borrelt in het land van duurzaamheid. De energie spat ervan af. Hoewel je de definitie van duurzaamheid in het regeerakkoord beperkt kan noemen, staan er zeker concrete toekomstdoelen in. Daarom zijn veel duurzaamheidsprojecten opgestart of zelfs al in de uitvoeringsfase.

Mooie duurzame ontwikkelingen

Een paar voorbeelden. Woningcorporaties moeten hun bestaande bezit gaan verduurzamen en het aantal nieuwbouwwoningen verdubbelen. Maar hoe pak je dat aan? Gemeenten zijn druk in de weer met het nemen van (duurzame) maatregelen en geven subsidie aan bedrijven met goede duurzame ideeën. Maar hoe begin je zoiets? Er ontstaan bedrijvenplatforms en netwerken voor nieuwe economieën en innovaties. Dat gaat om middelen van de Europese Investeringsbank en de Europese Unie. De regelgeving vereist verdere verduurzaming van productie- en transportprocessen. Ingewikkeld. Het goede nieuws daarvan is dat bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen steeds meer samenwerken, over de grenzen heen, om duurzame ambities te realiseren.

Maar worden we daar wel echt blij van?

Daartegenover staat een grote groep consumenten die nog niet de bereidheid heeft om voor verduurzaming te betalen. Hoe krijg je die mee? Door hen vroeg te betrekken. Door niet te wachten met communiceren maar ze nu al het gevoel te geven dat ze mee mogen beslissen over het eindproduct. Ook al weet je nog niet wat dat eindproduct is. Neem je ze nu al mee, dan creëer je uiteindelijk een duurzaamheidsvraag en voorkom je dat ze zich later tegen de ontwikkelingen keren.

Hoe haal je duurzaam dichtbij?

Afstand doet mensen afhaken. 2030? Dat is nog zo ver weg. En er gaat vaak dreiging van uit: als je niks doet, dan komt het niet meer goed met het klimaat. Mensen willen echt wel wat doen, maar wat dan? Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Hoe haal je het (sociaal) dichtbij? Hoe maak je het positief? En hoe houd je het simpel?

Met onze ervaring in communicatie over duurzaamheid en verandercommunicatie ontwikkelden wij een aanpak waarmee communicatie daadwerkelijk bijdraagt aan het succesvol realiseren van die verandering. We passen specifieke communicatiestrategieën toe die gericht zijn op de duurzame transitie en die ervoor zorgen dat stakeholders effectief met elkaar samenwerken aan de ambities. Van risico (zonder communicatie) naar kans (met communicatie).

Wil je een keer van gedachten wisselen? Neem contact met ons op.

Duurzability - transitiemakelaars communicatie-specialisten