Over ons

Duurzability is de samenwerking van twee communicatieprofessionals gespecialiseerd in communicatie bij duurzame veranderingen. Ze hebben beiden veel ervaring met verschillende communicatiedisciplines en helpen graag met effectieve communicatie waarmee je je doelen realiseert. Van strategie tot plan en van advies tot uitvoering. Strategische communicatie, uitvoerbare communicatieplannen, strakke teksten, storytelling, beeldprodukties, organisatie van bijeenkomsten met bewoners of stakeholders, mvo-rapportages, online en offline.

Monique Speelman en Casper Gijzen bieden naast communicatie-ervaring, -kennis en -skills een uitgebreid netwerk én hands-on uitvoering waardoor ze snel effectief zijn en de communicatie direct de realisatie van de projectdoelen dichterbij brengt.

Bekijk wat we doen. Of lees over de werkwijze van Duurzability. Kennismaken? Neem contact op.

Monique is na diverse communicatiefuncties bij verschillende bedrijven in 2006 voor zichzelf begonnen. Als zelfstandig communicatieprofessional werkte ze voor opdrachtgevers als Eneco netbeheer (het huidige Stedin), het Rotterdam Climate Initiative, diverse gemeenten en ministeries, het UWV, Enexis en de Omgevingsdienst West-Holland. Ze is een communicatieadviseur met passie voor tekst. Ze schrijft voor Onze Haven en blogt regelmatig voor een content collectief en ze schrijft en redigeert teksten voor DCMR, de milieudienst Rijnmond. Duurzaamheid en het milieu lopen als een rode draad door haar opdrachten heen. Ze schrijft prettig leesbare en vindbare (web)teksten, en is ook gastblogger.

“Mensen verwerken informatie het beste met behulp van tekst. Beelden en video’s dragen zeker bij, maar het zijn de teksten die mensen over de streep trekken. Ik ben altijd op zoek naar het waarom van iemands keuze. Wat motiveert je? Wat is het verhaal achter je verhaal? Wil je mensen motiveren? Laat ze meekijken in je keuken en neem ze mee in jouw keuzes. Dan helpen ze je maar wat graag.”

Casper werkt sinds 2007 als zelfstandig communicatieprofessional voor organisaties, bedrijven en overheden in zowel externe als interne communicatie. Vanaf het begin heeft hij zijn ervaring en expertise in online communicatie en verandercommunicatie niet alleen ingezet voor klanten maar ook in eigen initiatieven over duurzaamheid. Hij initieerde de online platforms Ecoluxe.nl (inbedden van duurzame producten via het hogere segment), Duurzame Gemeente (voor gemeenten, over duurzaamheid), VVE Duurzaam voor VVE’s die willen verduurzamen en zijn blog ECOCOOL.nl over wow-factor duurzame innovaties, green marketing en de toekomst van duurzaam.

“In communicatie over duurzaamheid spelen factoren die je ook elders in verandercommunicatie ziet: hoe kun je anderen motiveren voor de verandering, hoe kun je de verandering met elkaar vorm en inhoud geven en succesvol implementeren. Duurzaam is slim, duurzaam is aantrekkelijk, duurzaam levert veel op. Laat je die kanten van duurzame ontwikkelingen zien, dan wordt duurzaamheidscommunicatie een krachtig middel voor zowel het realiseren van strategische doelen als van idealen.”

Casper is strategisch sterk maar heeft als gecertificeerd projectleider voor klanten ook vele concrete online en offline communicatie-projecten en visuele en tekstuele communicatie gerealiseerd.